SEM9Jumper???

SlideDog
10
Jun 19 · Moderator


Account Jumper telah pun di verified dalam Discord Server SEM9. Adakah ia akan mengubah nasib SEM9 sekiranya kemasukkan Jumper ini benar?

#Discussion#Esports#News
97 views
17
All comments (3)
No contentNothing here, please try again later.